Spadané listí od soused, kdo to uklidí? Známe odpověď
adbz.cz » Hobby » Spadané listí od souseda –⁠ kdo to uklidí: Je to stejné jako s ovocem. Vlastníkem je ten, na čím pozemku jsou

Spadané listí od souseda –⁠ kdo to uklidí: Je to stejné jako s ovocem. Vlastníkem je ten, na čím pozemku jsou

Listí a plody padající na váš pozemek ze sousedova stromu dokážou vyvolat rozepři. Udělejte si jasno, komu patří a kdo to musí uklidit.

Hrabání spadeného listí
Zdroj fotografie: Depositphotos

Sousedské spory nejsou milou záležitostí, nicméně někdy jsou zkrátka nevyhnutelné. Máte-li se svými sousedy dobré vztahy, pravidelně se navštěvujete či snad jezdíte na společné dovolené, můžete si gratulovat. Spousta jiných takové štěstí zdaleka nemá. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že většinou se dá na všem domluvit a je to jen o lidech a jejich přístupu. I nás nicméně trápí například vysazené túje souseda u hranice pozemku, které si berou veškerou vodu, což je v současné době sucha nemilé. Soused se naštěstí rozhodl vyměnit je za kvetoucí vajgélii.

Spadané listí má jasného majitele

Ať už se spor týká spadaného listí či plodů, občanský zákoník má v tomto ohledu zcela jasno. Strom rostoucí na sousedově pozemku je v jeho vlastnictví, nicméně spadané listí a ovoce ležící na vašem pozemku musíte uklidit vy. Vlastník pozemku je také zodpovědný za úklid listí, sněhu a bláta na chodníku před svým pozemkem, aby nedošlo u kolemjdoucích k poranění. Za spadané listí, byť ne z vašich stromů, buďte ale rádi. Poslouží k tvorbě kompostu, nebo jako hnojení pro trávu, jak jsme na ADBZ psali.

Jak uvádí web Novinky, jinak je tomu u plodů, které na stromě rostou. Ty patří výhradně vlastníkovi stromu a soused je povinen umožnit mu vstup na svůj pozemek, aby si je mohl obrat. Pokud by ale vstupem na sousedův pozemek způsobil vlastník stromu škodu, musí ji uhradit. Všechny tyto náležitosti řeší paragraf § 1016/1 občanského zákoníku.

Větve i kořeny můžete odstranit sami

Jiná situace ovšem nastává, pokud koruna stromu, jeho větve či kořeny zasahují na váš pozemek. Dle webu Ekolist je možné souseda požádat o odstranění těchto částí stromu, které zasahují na váš pozemek. Pokud tak ovšem soused v přiměřené době, jež ovšem není blíže definovaná, nevykoná, můžete se s problémem vypořádat sami. Je nutné ale dodržovat několik zásad. Podobné úkony musíte vykonat v době vegetačního klidu a šetrně, aby strom nebyl poškozen. Kdyby byl strom nenávratně narušen nebo uhynul, může po vás soused požadovat náhradu škody.

Stříhání větví nůžkami
Zdroj fotografie: Piqsels
Větve zasahující na váš pozemek můžete ostříhat i sami, pokud se k tomu soused nemá

Podobnou situaci řešila se svou sousedkou i naše čtenářka Martina N. ze Sobotína. „Se sousedy máme super vztah, ale to listí, to mě tedy vytáčelo. Mám ráda pořádek a na našem pozemku je stromů jen pár, sousedi jich mají spousty. Nechtěla jsem narušovat dobré vztahy, tak jsem toto téma opatrně nadhodila a sousedi s hrabáním listí vždy pomůžou. A s úsměvem.“

Stop nepříjemnému štěkání

Dalším klasickým sporem mezi sousedy může být neúnavně štěkající či vyjící pes. O tom, jak se s tímto nešvarem vypořádat, jsme nedávno informovali zde na ADBZ a vězte, že stížnost je až krajním řešením.