Pozor: Kdo si v roce 2024 správně neuklidí dům, riskuje pokutu a vězení
adbz.cz » Hobby » Pozor: Kdo si v lednu, únoru a březnu 2024 správně neuklidí dům, riskuje pokutu. V horším případě vězení

Pozor: Kdo si v lednu, únoru a březnu 2024 správně neuklidí dům, riskuje pokutu. V horším případě vězení

Zimní období představuje pro majitele nemovitostí zvýšenou zodpovědnost za údržbu chodníků a střechy. Nedostatečná péče o sníh a led na střeše může způsobit vážné škody a vést k právním problémům, a proto je klíčové věnovat pozornost i této části nemovitosti.

stary dum
Zdroj fotografie: Michal Klajban/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Zimní období přineslo do celé republiky hojný výskyt sněhu. Toto klimatické znamení však klade na majitele nemovitostí další povinnosti, zejména pokud jde o údržbu chodníků před jejich domem. Majitelé jsou totiž zodpovědní za bezpečnost na těchto chodnících a v případě úrazu mohou být považováni za viníky. Proto je klíčové věnovat pozornost jak chodníkům, tak i střeše, protože škody mohou vzniknout i působením sněhu a ledu.

Chodníky i střechy

Zodpovědnost majitele sahá i na střechu nemovitosti v případě sněhu a ledu. Zatímco majitelé jsou povinni uklidit a posypat chodníky, mnozí opomíjejí sníh a led na střeše. Tato zanedbaná oblast může mít vážné následky na zdraví a majetku, pokud sníh nebo led spadne a způsobí škodu. Majitel má povinnost zajistit, aby k takovým situacím nedocházelo, a postavení varovné cedule samo o sobě nestačí.

Čištění střechy je výlučně v kompetenci majitele, který by měl instalovat sněhové zábrany nebo pravidelně odstraňovat sníh a led. V případě pronájmu nemovitosti může majitel svěřit údržbu správci, domovníkovi nebo nájemci, ovšem tato dohoda by měla být uzavřena písemně. Existují také specializované firmy, které nabízejí tuto službu, a v kritických situacích, například po katastrofách, mohou pomoci i hasiči.

Platnost pojistné smlouvy

Při sjednávání pojištění nemovitosti je důležité zajistit, aby byly zahrnuty i škody spojené se sněhem a ledem. I když je majetek pojištěn, je nezbytné minimalizovat rizika a pečlivě se starat o nemovitost, abychom předešli škodám. V případě, že ze střechy spadne sníh a někoho zraní, majitel se může ocitnout před soudem. Případy těžkých zranění mohou být kvalifikovány jako ublížení na zdraví z nedbalosti, což může vést k trestnímu stíhání.

Úklid sněhu ze střechy
Zdroj fotografie: Depositephotos

Pokud ze střechy spadne sníh nebo led a způsobí škodu například na zaparkovaném autě, je důležité okamžitě zajistit důkazy. Svědectví a fotodokumentace místa události jsou klíčové a v případě úrazu je vhodné zavolat policii. Náhradu za škodu je možné žádat primárně od majitele nemovitosti nebo jeho pojišťovny, a to bez zbytečného odkladu. Vyčíslení vzniklé škody se odvíjí od mnoha faktorů, včetně nákladů na opravu či nahrazení poškozeného majetku.

Existují situace, kdy majitel může prokázat, že nebyl schopen adekvátně reagovat na neočekávané změny počasí, a tedy nemohl předejít škodám, jak uvádí web ProZeny. Patří sem například prudká změna počasí nebo působení vyšší moci, jako jsou vichřice, které byly předpovězeny meteorologickými varováními.