Hrozí vám pokuta, pokud si neuklidíte sníh před domem? Známe odpověď
adbz.cz » Hobby » Sníh na chodnících představuje pro pěší značné nebezpečí. Lidé se mylně domnívají, že za jejich stav zodpovídá majitel objektu

Sníh na chodnících představuje pro pěší značné nebezpečí. Lidé se mylně domnívají, že za jejich stav zodpovídá majitel objektu

Namrzlý a zasněžený chodník je v zimě celkem běžnou záležitostí, zároveň ale představuje riziko pro zdraví chodců. Ne vždy je však odpovědnost jen na straně jeho majitele.

chodnik na silnici
Zdroj fotografie: Depositphotos

Už od roku 2008 je v platnosti zákon, který jako osobu odpovědnou za zimní stav chodníku určuje majitele. To je ve většině případů konkrétní obec či město. Údržba těchto prostor je tak v jejich rukou. Majitel chodníku (obec) odpovídá za zranění i škody na majetku, ke kterým dojde důsledkem jeho neschůdnosti. Výjimku tvoří pád sněhu či ledu ze střechy konkrétní nemovitosti. Za takové případy je i nadále odpovědný její majitel. Ze zákona ovšem plyne i skutečnost, že vlastník chodníku může prokázat nemožnost průchodnost zajistit.

Odpovědnost obce i chodce

Uvádí to již 2. odstavec, konkrétně slovy „odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit“. Chodníky se proto zabýval i Ústavní soud. Ten roku 2011 rozhodl, že „závadami ve schůdnosti se rozumí natolik významné změny (resp. zhoršení) schůdnosti komunikace, že je chodec nemůže předpokládat ani při obezřetné chůzi, a nedokáže na ně proto účinně reagovat.“

Co z toho plyne? Pokud se chodec na rizikové komunikaci nepohybuje odpovídajícím způsobem, nemá nárok na úhradu jakékoli škody. Lidově řečeno, pokud si nedá pořádně pozor, nikdo mu nic nenahradí. Zákon tak neříká, že obec není povinna komunikaci udržovat. Současně ale klade díl odpovědnosti i na samotné chodce, jak přesně uvádí web PrávníProstor. Lidé jsou tak při pohybu na silnicích i chodnících odpovědni za své chování, musí mít např. vhodnou obuv a být opatrní.

Jak je to tedy s údržbou

Faktem je, že rozdělení správy konkrétní komunikace je o něco složitější. „Část je ve správě Technické správy komunikaci (TSK), část ve správě městských částí, pak existuje ještě spousta soukromých investorů, kteří mají celé čtvrtě včetně chodníků. Ty nejsou předané pod hlavní město, hodně z toho berou i městské části,“ osvětlila pro SeznamZprávy situaci v Praze mluvčí TSK Barbora Lišková. Současně jsou ve městě i chodníky nebo komunikace, které nespadají pod žádného z uvedených správců.

Chodník v zimě
Fotografie: Pixabay
Údržba chodníků je povinností jejich majitele, obvykle obce

„Zachována musí být schůdnost třeba logistických tras na metro. Navíc není technicky úplně proveditelné udělat chodníky kompletně,“ upřesňuje Lišková. Je tak možné, že je uklizena třeba jen polovina chodníku. Existují priority a na ty nižší dochází až po upravení těch nejdůležitějších. Dávejte si proto v zimě pozor, volte pořádnou obuv a v některých případech se určitě vyplatí pořídit i tzv. nesmeky. Právě v zimě se pak hodí i pořádná impregnace bot, o které jsme se na adbz už také zmiňovali.