Kovové kolíky v zásuvkách mají důležitou funkci. Zde podrobnosti
adbz.cz » Hobby » Kovová tyčinka v zásuvce tam není pro nic za nic. Její účel je uzemnění

Kovová tyčinka v zásuvce tam není pro nic za nic. Její účel je uzemnění

Zjistěte, k čemu slouží kovový kolík v elektrických zásuvkách a proč jsou dva otvory na přední straně zásuvky důležité pro bezpečný provoz elektrických zařízení.

Tři zásuvky
Zdroj fotografie: eltpics / Creative Commons / CC BY-NC

Elektrické zásuvky jsou běžnou součástí našich domácností, a přestože je používáme každý den, málokdo si položil otázku, proč mají kromě dvou otvorů také ten záhadný kovový kolík. Tato malá kovová tyčinka má však zcela konkrétní a velmi důležitou funkci. Je známá jako zemnící kolík a slouží k zajištění bezpečnosti při používání elektrických zařízení.

Zemní spojení a bezpečnost

Princip zemního spojení je relativně jednoduchý, i když jeho důležitost nemá obdoby. Uzemňovací kolík umožňuje, aby elektrický proud, který by mohl uniknout ze zařízení, byl odveden na kabel (kovový vodič), který končí u zemnící tyče zakopané v zemi. To znamená, že veškerý nadbytečný elektrický proud, který by mohl způsobit vážný úraz, je bezpečně odváděn do země, místo aby procházel tělem uživatele.

Představte si, že dojde ke zkratu ve vašem elektrickém zařízení, například když je poškozený napájecí kabel odkrytý a jeho elektrické vodiče jsou v kontaktu se zařízením. Bez zemního spojení by tento zkrat mohl způsobit, že by elektrický proud začal procházet tělem každého, kdo by se tohoto zařízení dotkl. Úraz by byl okamžitý a mohl by mít závažné následky. Díky kolíku je to však méně pravděpodobné. Zemní spojení představuje ochranný mechanismus, který chrání uživatele před úrazem elektrickým proudem.

Elektrická zásuvka s kabelem v trávě
Zdroj fotografie: Pexels

Důležitost dvou otvorů v zásuvce

Pokud jste si všimli, že elektrické zásuvky mají kromě kovového kolíku i dva další otvory na přední straně, neznamená to, že jde o zbytečné detaily. Tyto dva otvory jsou v typu zásuvek, který se používá v ČR, spojeny s fázovým (na levé straně) a nulovým (na pravé straně) vodičem a jsou nezbytné pro bezpečný provoz elektrických zařízení.

Pokud by byl ve vývodu pouze jeden otvor, elektrický náboj by proudil pouze směrem do připojeného zařízení a hromadil se v něm, což by mohlo způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojice otvorů umožňuje tok elektrického proudu z fáze (která přivádí energii) a zpět do neutrálního vodiče, což zajišťuje správný chod elektrických zařízení.

Nyní, když se podíváte na elektrickou zásuvku, můžete si být jisti, že kovový kolík a dva otvory mají zcela konkrétní účel – chránit vás a zajistit, že elektrická energie proudí tam, kam má, bezpečně a bez úrazů. Elektřina je mocná síla, a zemní spojení je klíčovým prvkem pro zachování bezpečnosti při jejím užívání.