Pokuta přes 1 000 000 Kč pro vlastníky nemovitostí: Od dubna ji vyfasuje spousta Čechů

Nepodceňujte své povinnosti coby obdarovaného. Zanedbání ohlašovací povinnosti vás může přijít velmi draho.

i Zdroj fotografie: Česká televize
                   

Nemovitost můžete získat její koupí, v rámci dědického řízení anebo darem. Náležitosti spojené s prvními dvěma možnostmi zná pravděpodobně většina z vás. Ovšem povinnosti, které se pojí s nabytím bytu, domu či jiné nemovitosti darem, bývají pro mnohé tzv. španělskou vesnicí. Ačkoliv není darování a obdržení nemovitosti darem samo o sobě nijak složité, stačí zanedbání jednoho dokumentu a hned se vystavujete riziku vysoké pokuty.

Získat nemovitost darem není složité

Problematice darování nemovitosti z pozice dárce i obdarovaného se obšírně věnuje Portál veřejné správy, který hovoří například o nutnosti písemné smlouvy. Nemovitost vám nemůže nikdo darovat pouze na základě ústní smlouvy. Je to proto, že je vždy zapsaná ve veřejném seznamu – v katastru nemovitostí. Smlouva zároveň ukazuje záměr dárce poskytnout dar a záměr obdarovaného uvedený dar přijmout.

Dary obecně (tedy i ty nemovité) jsou zahrnuty pod daň z příjmu fyzických osob jako bezúplatný příjem a v roce následujícím po jejich nabytí jsou daněny stejnou sazbou jako ostatní příjmy. Ze zákona jsou od této daně osvobozeny, pokud jste je získali od příbuzného v přímé nebo vedlejší linii nebo jestliže vám je darovaly osoby, s nimiž jste před získáním daru žili alespoň rok ve společné domácnosti.

Kdy vám hrozí pokuta

Po nabytí darované nemovitosti vznikne některým z vás ohlašovací povinnost příslušnému finančnímu úřadu. Jedná se o ty nemovitosti, jejichž hodnota převyšuje 5 milionů korun. Dar můžete ohlásit ústně do protokolu, elektronicky nebo písemnou formou. Písemné a elektronické „oznámení o osvobozených příjmech“ má vzor dostupný na stránkách Finanční správy.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech je totožný s termínem pro podání daňového přiznání. Letos je stanovený na 2. 4. Pokud daňové přiznání podáváte elektronicky, prodlouží se vám i oznamovací povinnost, a to do 1. 5. 2024. Komu vyřizuje daně advokát či daňový poradce, ten má čas do 1. 7. 2024.

Za nedodržení lhůty pro oznamovací povinnost vám dle webu Realitní advokáti správce daně vyměří pokutu 0,1 % z nabyté nemovitosti, a to jen v případě, že chybu napravíte dříve, než vás k tomu sám vyzve. Po výzvě správce daně a určení náhradního termínu podání oznámení již platíte pokutu 10 %. Prošvihnete-li i tuto lhůtu, zaplatíte 15 % z ceny nemovitosti. U domu za 7 milionů korun se tak jedná o pokutu 1 milion korun.  

Zažili jste po nabytí nemovitosti nějaké nepříjemnosti, nebo u vás vše proběhlo hladce?

Diskuze Vstoupit do diskuze
139 lidí právě čte
Zobrazit další články