Biofilie – cesta, jak propojit architekturu s přírodou

Už jste slyšeli o biofilní architektuře či biofilním designu? Jedná se o poměrně nový architektonický pojem, který představuje propojení interiérového designu s přírodou, přesněji průnik přírody do nitra staveb. Příroda je pro člověka velmi důležitá, vztahuje se k jeho fyzickým, psychickým i emocionálním potřebám a právě uvědomění si její důležitosti vedlo architekty k tomu, aby se pokusili do nitra staveb přírodu co nejvíce zakomponovat.

i Zdroj obrázku: Pixabay.com
                   

Biofilie souvisí také s tím, že vzhledem k našemu současnému životnímu stylu tráví většina z nás celé dny v uzavřených budovách, ať již v práci či doma, a s přírodou ztrácíme přirozený kontakt. Biofilie si dává za cíl tuto situaci změnit k lepšímu.

iZdroj obrázku: Pixabay.com
Zkuste propojit vnitřek s venkem

Co je to biofilie?

Pokud jde o interiérový design, jedná se o velmi široký pojem, který se vztahuje nejen k materiálům a jejich úpravě či k nábytku a nejrůznějšímu bytovému zařízení, ale také k ergonomii, antropometrii a k chování člověka k životnímu prostředí. Biofilie vychází z předpokladu, že lidé přirozeně hledají spojení s přírodou. To souvisí také s tím, jakým způsobem bylo slovo biofilie vytvořeno. Jedná se o spojení svou starořeckých slov bio a philia, které znamenají láska ke všemu živému. 

iZdroj obrázku: Pixabay.com
Výsledek může být dokonalý

Přínosy biofilie pro práci i zdraví

Hlediska architektury biofilie vychází z myšlenky co nejvíce propojit stavby s přírodou tak, aby stavby zvenčí i zevnitř byly s přírodou co nejvíce v souladu a zároveň aby nedocházelo v souvislosti s jejich stavbou k ničení přírody. Biofilie se v architektuře projevuje jednak používáním přírodních materiálů, jako jsou zejména dřevo a kámen, a také tím, že do vnitřních prostor se kromě těchto materiálů snaží zabudovat co nejvíce živé přírody prostřednictvím nejrůznějších rostlin. Biofilie v současnosti ovlivňuje například vzhled nových obchodních center, velkých kancelářských komplexů a také nemocnic, jejichž přirozenou součástí jsou nejrůznější vnitřní zahrady, kde si lidé mohou odpočinout uprostřed zeleně. Bylo zjištěno, že biofilie přináší osobám, které tráví v budovách postavených podle jejich principů, mnoho výhod a pozitiv, například významně snižuje hladinu stresu, zvyšuje produktivitu i kreativitu a v neposlední řadě také urychluje hojení ran.

Diskuze Vstoupit do diskuze
98 lidí právě čte
Autor článku

Monika Hynčicová

Zobrazit další články