Za vynesení koše do kontejneru se letos platí 300 000 Kč
adbz.cz » Hobby » Za vynesení koše do kontejneru se bude platit poplatek až 300 000 Kč. Jedna skupina Čechů se mu vyhne, ostatní mají smůlu

Za vynesení koše do kontejneru se bude platit poplatek až 300 000 Kč. Jedna skupina Čechů se mu vyhne, ostatní mají smůlu

Podnikatelé nemohou jen tak využívat obecní kontejnery. Většina z nich to netuší, a riskuje tak velmi nepříjemnou pokutu.

Za vynesení koše do kontejneru se bude platit poplatek až 300 000 Kč. Jedna skupina Čechů se mu vyhne, ostatní mají smůlu
Zdroj fotografie: Pixabay

V České republice se nakládání s odpady a jejich likvidace řídí přísnými zákony, které mají podporovat udržitelnost životního prostředí a veřejné zdraví. Ovšem některé skupiny obyvatel podléhají podle webu Byznys mnohem přísnějším pravidlům než ti ostatní. Jde o majitele malých firem a některé podnikatele. Pokud se o svůj odpad nepostarají správně, může na ně čekat pokuta až ve výši 300 000 Kč.

Podnikatelé a jejich odpad, jaké mají povinnosti?

Zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) stanoví základní povinnosti pro všechny subjekty, které produkují odpady. Zdůrazňuje mimo jiné nutnost jejich správného třídění, evidence a odstraňování.

Podnikatelé tedy musí nejen třídit odpad podle druhu a kategorie, jak informuje web Podnikatel, ale také vést přesnou evidenci o svých postupech. Tyto záznamy mají zásadní význam při kontrolách nebo auditech prováděných obvykle státními orgány ochrany životního prostředí.

Hobby

Stanování v přírodě se může prodražit. Ve hře je vysoká pokuta. Kontroly pravidel letos budou rozsáhlé

Stanování v přírodě se může prodražit. Ve hře je vysoká pokuta. Kontroly pravidel letos budou rozsáhlé
<!-- wp:paragraph --> <p>V České republice se nakládání s odpady a jejich likvidace řídí přísnými zákony, které mají podporovat udržitelnost životního prostředí a veřejné zdraví. Ovšem některé skupiny obyvatel podléhají podle webu <a href="https://byznys.hn.cz/c1-63691820-podnikatele-nevyhazujte-odpad-do-obecnich-kontejneru-hrozi-vam-pokuta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Byznys</a> mnohem<strong> přísnějším pravidlům než ti ostatní. Jde o majitele </strong>malých firem a některé podnikatele. Pokud se o svůj odpad nepostarají správně, může na ně čekat pokuta až ve výši 300 000 Kč.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading --> <h2 class="wp-block-heading">Podnikatelé a jejich odpad, jaké mají povinnosti?</h2> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> <p>Zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) stanoví základní povinnosti pro všechny subjekty, které produkují odpady. Zdůrazňuje mimo jiné nutnost jejich správného třídění, evidence a odstraňování.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Podnikatelé tedy musí nejen třídit odpad podle druhu a kategorie, jak informuje web <a href="https://www.podnikatel.cz/clanky/produkujete-pri-podnikani-odpad-bezne-popelnice-jen-tak-vyuzivat-nemuzete/#:~:text=Jestli%C5%BEe%20podnikatel%20vyu%C5%BE%C3%ADv%C3%A1%20obecn%C3%AD%20syst%C3%A9m%20pro%20nakl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20s,posv%C3%ADt%C3%AD%20dokonce%20inspekce%2C%20hroz%C3%AD%20mu%20a%C5%BE%20desetimilionov%C3%A9%20pen%C3%A1le.">Podnikatel</a>, ale také vést přesnou evidenci o svých postupech. Tyto záznamy mají zásadní význam při kontrolách nebo auditech prováděných obvykle státními orgány ochrany životního prostředí.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:wm/block-related-post {"selectedPostId":264329} /--> <!-- wp:heading --> <h2 class="wp-block-heading">Finanční sankce mohou být citelné</h2> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> <p>Sankce za nedodržení těchto předpisů mohou být značné. Například za vynesení firemního komunálního odpadu do obecního kontejneru můžete slíznout pokutu až 300 000 Kč. A pokud by se vaším jednáním zabývala inspekce, pak se<strong> horní hranice možného penále pohybuje dokonce až na hranici 10 milionů korun</strong>. Podnikům a malým podnikatelům se proto doporučuje uzavírat smlouvy s profesionálními certifikovanými společnostmi, které se o správné zpracování (a leckdy i evidenci) odpadu postarají za ně.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:image {"id":266945,"sizeSlug":"full","linkDestination":"media"} --> <figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://adbz.cz/wp-content/uploads/2024/05/odpad-popelnice.jpg"><img src="https://adbz.cz/wp-content/uploads/2024/05/odpad-popelnice.jpg" alt="Pokud jste podnikatelé a vynášíte svůj „firemní“ odpad jen tak do kontejneru, nejspíš vás brzy nemine mastná pokuta." class="wp-image-266945"/></a><figcaption class="wp-element-caption"><em>Pokud jste podnikatelé a vynášíte svůj „firemní“ odpad jen tak do kontejneru, nejspíš vás brzy nemine mastná pokuta.</em></figcaption></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Cena za takové služby totiž obvykle bývá v součtu mnohem nižší než případná pokuta. Další možností je také domluva s obcí. V takovém případě je třeba zajistit smlouvu nebo dohodu s místní samosprávou. Obojí musí obsahovat<strong> podrobné podmínky, za kterých může podnik likvidovat svůj odpad</strong> (mnohdy si stačí pronajmout jeden kontejner, který si podnikatel sám zaplatí, a je vystaráno). Bohužel stát se nezaměřuje jen na podnikatele. Podobné komplikace mohou hrozit třeba i <a href="/hobby/cechum-hrozi-pokuta-az-pul-milionu-korun/">lidem, kteří mají psa</a>, jak jsme na webu adbz už psali.</p> <!-- /wp:paragraph -->

Za stanování ve volné přírodě můžete dostat nemalou pokutu. I stanování má tady v Česku svá pravidla, která je třeba dodržovat.… více

Finanční sankce mohou být citelné

Sankce za nedodržení těchto předpisů mohou být značné. Například za vynesení firemního komunálního odpadu do obecního kontejneru můžete slíznout pokutu až 300 000 Kč. A pokud by se vaším jednáním zabývala inspekce, pak se horní hranice možného penále pohybuje dokonce až na hranici 10 milionů korun. Podnikům a malým podnikatelům se proto doporučuje uzavírat smlouvy s profesionálními certifikovanými společnostmi, které se o správné zpracování (a leckdy i evidenci) odpadu postarají za ně.

Pokud jste podnikatelé a vynášíte svůj „firemní“ odpad jen tak do kontejneru, nejspíš vás brzy nemine mastná pokuta.
Zdroj fotografie: Pixabay
Pokud jste podnikatelé a vynášíte svůj „firemní“ odpad jen tak do kontejneru, nejspíš vás brzy nemine mastná pokuta.

Cena za takové služby totiž obvykle bývá v součtu mnohem nižší než případná pokuta. Další možností je také domluva s obcí. V takovém případě je třeba zajistit smlouvu nebo dohodu s místní samosprávou. Obojí musí obsahovat podrobné podmínky, za kterých může podnik likvidovat svůj odpad (mnohdy si stačí pronajmout jeden kontejner, který si podnikatel sám zaplatí, a je vystaráno). Bohužel stát se nezaměřuje jen na podnikatele. Podobné komplikace mohou hrozit třeba i lidem, kteří mají psa, jak jsme na webu adbz už psali.