Vědec zveřejnil novou hypotézu, proč psi naklánějí hlavu | adbz.cz
adbz.cz » Hobby » Proč pes naklání hlavu, když na něj mluvíme? Nová data zkoumání psích gest přinesla překvapivé vysvětlení

Proč pes naklání hlavu, když na něj mluvíme? Nová data zkoumání psích gest přinesla překvapivé vysvětlení

Vědec přišel s novou hypotézou, proč psi natáčí hlavu ke straně. Své zjištění potvrdil prvotním obsáhlým výzkumem.

pes naklani hlavu
Zdroj fotografie: iStock

O psím chování, jejich mentalitě, inteligenci i nárocích na chovatele, bylo napsáno mnohé. Za nespočtem výzkumů, studií a dotazníkových šetření stojí především zvýšený zájem veřejnosti o spolehlivá data, která by chovatele přiblížila jejich zvířecím miláčkům. Pozornost výzkumníků se proto často soustřeďuje i na vysvětlení jednotlivých úkonů, jež zvířata provádějí – kupříkladu na nahýbání hlavy ke straně. Tím se zabýval i Stanley Coren PhD., DSc, FRSC, který díky svému dotazníkovému šetření získal nová, překvapivá data.  

Odborná veřejnost pracuje s řadou hypotéz

Aby lidé zjistili, proč jejich psí přátelé natáčí svoji hlavu na stranu pokaždé, když na ně promluví, podrobili psy mnohaletému zkoumání. Ačkoliv zájem (odborné) veřejnosti o vysvětlení tohoto jevu neopadá, zatím nikdo nedokázal přijít s uspokojivým vysvětlením. Kromě několika hypotéz je věda v této oblasti takřka bez poznatků. Mezi nejčastěji diskutované domněnky se řadí:

  1. Psi natáčí hlavu ke straně, aby k mluvícímu člověku vhodně nasměrovali jedno ze svých uší a lépe slyšeli. Tato hypotéza nebyla nikdy potvrzená, nedokázala vysvětlit, proč psi nenatáčí hlavu i v jiných situacích (např. při poslechu dalších zvířat).
  2. Za náklonem hlavy na stranu stojí psí inteligence. Gestem dávají svému pánovi najevo jejich náklonnost a zároveň ví, že lidé na tuto pózu pozitivně reagují – mohou si tak vydobýt pamlsek. Ani hypotéza o sociální přízni ovšem nebyla uspokojivě potvrzena.

Neprozkoumaná příčina chování

Rovněž nepotvrzenou, avšak slibnou hypotézu zveřejnil nedávno emeritní profesor Stanley Coren, který se dlouhodobě zabývá neuropsychologií a smyslovým vnímáním lidí a zvířat (je rovněž uznávaným vědcem a autorem populárně-naučných textů věnujících se psům a jejich psychice). Ten přišel s tvrzením, že psi naklánějí hlavu ke straně proto, aby na člověka lépe viděli. Aby potvrdil předpoklad své domněnky, vyzívá všechny, koho to zajímá, aby si podrželi před nosem sevřenou pěst. Jakmile to uděláte, zjistíte, že máte významně omezený výhled.

francouzsky buldocek dveri
Zdroj fotografie: Depositphotos
Psi s krátkým a plochým čenichem nepotřebují naklánět hlavu, aby na vás viděli

Jelikož jsou ústa důležitou součástí emocionálních projevů člověka, je logické, že na ně psi zaměřují svoji pozornost. Vaši čtyřnozí miláčci „skenují“ váš obličej, aby vyčetli vaše emoční rozpoložení a získali potřebné informace. A aby tak mohli bez problémů učinit, natáčí svoji hlavu ke straně. Plemena, která mají plošší čenich, podle Corena hlavu nenatáčejí, protože jim nic ve výhledu nepřekáží. Tuto hypotézu se vědec snažil potvrdit (nebo vyvrátit) v dotazníkovém šetření.

Získal data od téměř 600 respondentů, kteří odpovídali na otázky, zdali jejich pes natáčí hlavu ke straně a k jakému plemenu přísluší. Ze všech dotázaných odvětilo 62 %, že jejich pes natáčí hlavu ke straně, když na něj mluví, a to často nebo vždy. Z těchto odpovědí bylo 71 % lidí majiteli psa s dlouhým nebo středně dlouhým čenichem (kolie, chrti, retrívři, bíglové) a 52 % lidí byli majiteli psa s plošším čenichem. Získaný rozdíl je podle Corena statisticky významný a silně naznačuje, že hypotéza je správná. Vědec na závěr vybízí k dalším výzkumům.       

Dopátralo se provedené šetření podle vás skutečné příčiny?

Zdroj: PsychologyToday