Kdo bydlí v nájmu, má od majitele nárok na odměnu až 1 500 Kč měsíčně. Kdo si o peníze neřekne, nic nedostane

Nedoplatky od vás chtějí společnosti i pronajímatelé zpravidla okamžitě. Co když se ale s vrácením přeplatku opozdí oni? Máte nárok na nemalý finanční bonus.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Duben a květen patří každoročně přeplatkům na daních a vyúčtováním energií a služeb. Všichni poskytovatelé mají podle zákona č. 104/2015 Sb. povinnost vystavit roční vyúčtování za služby a energie do 4 měsíců od konce předcházejícího zúčtovacího období (pokud nemáte sjednáno jinak). Do 30. 4. by jej tedy měli dostat jak vlastníci nemovitostí, tak nájemci. Jestliže se tak nestane, máte nárok účtovat si pokutu. Jen za měsíc prodlení si přijdete na více než 1 500 Kč.

Když je poskytovatelem služeb pronajímatel

Každý, kdo bydlí v nájmu, platí zálohy za služby pronajímateli. Vždy se společně s nájemným hradí měsíční zálohy na vodné a stočné a osvětlení a úklid společných prostor. Je-li v domě výtah, tak i na užívání výtahu, popřípadě svoz odpadu a ústřední vytápění. Pronajímatelé si často stanovují také zálohy na elektřinu a plyn, ale tyto energie můžete mít přepsané na sebe a zálohy si hradit samostatně. Co vše je součástí služeb spojených s užíváním bytu, doplňuje Realitní kancelář Kova.

Pronajímatel má poté coby poskytovatel služeb 2 povinnosti. Jednak vám musí roční vyúčtování za služby a energie vystavit do 30. 4. a jednak se s vámi musí dohodnout na vyrovnání nedoplatků a přeplatků, jak zdůrazňuje advokát z Advokátní kanceláře Šmarda. Nedojde-li k dohodě, má ze zákona povinnost vyrovnat přeplatky do 31. 8. příslušného kalendářního roku. Do stejného data musíte vy uhradit nedoplatky. Pokud se tak nestane, máte vy, nebo pronajímatel právo k účtování pokuty.

Měsíční „odměna“ 1 500 Kč

Pokuta za každý započatý den, kdy vám nebylo vystaveno vyúčtování nebo jste vyúčtování obdrželi, ale pronajímatel je v prodlení s vrácením přeplatku, je stanovena na 50 Kč. Za měsíc si takto můžete přijít na 1 500 Kč. Navíc by vám pronajímatel měl uhradit i úroky z prodlení, které získal zadržením vašich peněz.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Výpočet je jednoduchý, k tzv. repo sazbě České národní banky se připočte 8 procentních bodů. V současné chvíli je úroková repo sazba stanovena Českou národní bankou na 5,75 %. Sazba pro výpočet úroků z prodlení tedy činí 13,75 % ročně.

Vezměme si modelovou situaci; pronajímatel vám vystaví vyúčtování s přeplatkem 7 500 Kč ke dni 30. dubna letošního roku. Na vrácení přeplatku má maximálně 4 měsíce. Lhůtu ale nedodrží a přeplatek vám odešle až 21. října. Kromě 7 500 Kč budete mít nárok i na pokutu 2 600 Kč (52 dní x 50 Kč) a úroky z prodlení ve výši 149 Kč. Celkem vám musí pronajímatel zaplatit 10 199 Kč. O peníze si nicméně musíte říci. Určitě nelze očekávat, že by se pronajímatel k pokutě přihlásil iniciativně sám.

Dostáváte vyúčtování služeb včas, nebo máte s pronajímatelem problémy?

Diskuze Vstoupit do diskuze
85 lidí právě čte
Zobrazit další články