Renovace versus modernizace. Jak vyvážit zachování historické hodnoty s potřebami současných uživatelů - adbz.cz
adbz.cz » PR články » Renovace versus modernizace. Jak vyvážit zachování historické hodnoty s potřebami současných uživatelů

Renovace versus modernizace. Jak vyvážit zachování historické hodnoty s potřebami současných uživatelů

Evropa je kontinent se staletými architektonickými tradicemi. A právě z tohoto důvodu jsou jedním z nejviditelnějších trendů v centrech zdejších měst investice v podobě renovačních projektů, jejichž cílem je nejen obnovení dříve postavených budov, ale také jejich přizpůsobení požadavkům současných stavebních standardů.

20729ec3d33f380099667633f00bf890
Zdroj: aluprof.com/cz

Renovace starých budov v Evropě – proč se vyplatí do toho jít?

Renovace starých budov je proces, který v posledních letech nabývá na významu v celé Evropě. Zachování historických budov nejenže umožňuje chránit kulturní dědictví, ale také přispívá k udržitelnému rozvoji. V České republice se renovace starých budov staly jednou z priorit, což potvrzují také statistiky z posledních let. V letech 2018–2022 bylo restaurováno více než 1 500 budov, z nichž většina byla památkově chráněna. Tyto aktivity nejenže přispěly k ochraně kulturního dědictví, ale také zvýšily turistickou atraktivitu státu a také vytvořily nová pracovní místa.

Renovace starých budov poskytuje mnoho výhod. Především umožňuje zachovat jedinečný charakter měst, který je svědkem dějin a kultury daného regionu. Renovace také podporuje rozvoj místních komunit, protože na obnově a modernizaci se často podílejí místní řemeslníci a podnikatelé. Restaurované budovy navíc mohou plnit nové funkce, jako jsou hotely, restaurace, muzea nebo kanceláře, čímž se zvyšuje jejich užitečnost a je umožněno lepší využití městského prostoru.

0e60c888c9902e907beb97c6062d24e2
Zdroj: aluprof.com/cz

Deo Plaza, Gdaňsk, Polsko. Použité systémy: EXTRABOND, MB-77HS HI, MB-78EI, MB-78EI DPA, MB-86 SI, MB-86 ST, MB-SLIMLINE, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N EI, MB-SR50N HI+,
MB-SR50N OW

Renovace versus modernizace budov – na co je třeba pamatovat při renovačních projektech

Při renovaci a modernizaci budov je klíčové najít rovnováhu mezi zachováním historického charakteru budovy a jejím přizpůsobením potřebám současných uživatelů. Důležité přitom je zachovat původní architektonické prvky, jako jsou fasády, ozdobné detaily nebo prostorové uspořádání a zároveň zavést moderní technologie, které zlepší komfort a funkčnost budov.

Jedním z příkladů moderních řešení, která lze použít při renovačních pracích, jsou hliníkové dveře a okna značky Aluprof. Tyto výrobky umožňují zachovat estetiku a charakter historických budov a zároveň nabízí dokonalé tepelně- a zvukověizolační vlastnosti. Hliníkové okenní a dveřní systémy této značky se vyznačují vysokou trvanlivostí a odolností proti povětrnostním vlivům, což je činí ideální volbou pro historické budovy, které vyžadují speciální péči.

V sortimentu této značky najdou investoři celou řadu řešení, díky nimž jsou schopni dát budově novou funkci, aniž by výrazně zasáhli do její struktury a tvaru. Příkladem mohou být okna a dveře ze systému MB-79N, které se vyznačují vysokým součinitelem tepelné izolace, jenž napomáhá mj. udržení vhodných podmínek v interiéru, aniž by je ovlivňovalo vnější prostředí. Na velkoplošné fasády – které jsou často charakteristickými prvky starších budov – je dobrým nápadem použití prosklených fasádních stěn MB-SR50N ve verzi EI a EFEKT. Pro zajištění co největšího množství světla v interiéru se stanou nepostradatelnými okna systému MB-FERROLINE, jež mají velmi úzké profily rámů. K bezproblémovému procházení mezi místnostmi přispějí dveře
MB-86N PIVOT DOOR, jejichž křídlo může mít rozměry až 2 × 3,4 metru.

Hrajeme FAIR s přírodou

U revitalizačních projektů je klíčové použít moderní technologie, které zlepšují energetickou účinnost budov. Používání energeticky účinných řešení je základem činnosti společnosti Aluprof, která tak přispívá ke zlepšení energetické účinnosti budov. Slogany nejnovější kampaně značky: „Hrajeme FAIR s přírodou“ a „Ovládejte klima, ovládejte náklady“, které jsou propagovány mezinárodním fotbalovým rozhodčím Szymonem Marciniakiem, podtrhují závazek společnosti k neustálému rozvoji, určování trendů a prosazování proekologických řešení.

Je také nutné zohlednit právní a formální aspekty, jež jsou spojené s renovací historických budov. Aby byla zajištěna ochrana historického charakteru objektu, musí být každý projekt proveden v souladu s platnou legislativou a pokyny památkové péče. Pro finální úspěch je zásadní spolupráce se zkušenými architekty a také odborníky v oblasti památkové péče a restaurátorství.

5f7d30c75098b0eb9aa234ad3ae865be
zdroj: aluprof.com/cz

Lancer Square, Londýn, Velká Británie Použité systémy: MB-86 ST, MB-70, MB-SR50N

Ovládejte klima, ovládejte náklady

Společnost Aluprof se již léta snaží tvořit moderní řešení, která umožňují spojení tradice s moderností. Takové výrobky značky Aluprof, jako jsou dveřní a okenní hliníkové systémy, jsou dokonalým příkladem skutečnosti, jak lze zachovat historický ráz budov a zároveň je přizpůsobit požadavkům současných uživatelů. Díky inovativním technologickým řešením značka podporuje revitalizační projekty, které přispívají k ochraně architektonického dědictví a také ke zlepšení kvality života jejich obyvatel.

Společnost Aluprof se aktivně podílí na procesu architektonické přeměny Evropy a dodává nejmodernější řešení, jež umožňují tvorbu udržitelných a energeticky účinných budov. Díky pokročilým technologiím a velmi kvalitním výrobkům přispívá společnost Aluprof k budování lepší budoucnosti, ve které jdou tradice a modernost ruku v ruce, a historické budovy mohou sloužit dalším generacím.

Článek sponzorovaný společností Aluprof

logo aluprof aluminiumsystems logo