Pozůstalým Čechům stát vyplácí štědré peníze. Máte nárok?
adbz.cz » Hobby » Pozůstalým stát vyplácí peníze. O příspěvku bohužel většina lidí nemá zdání, stačí si přitom říct

Pozůstalým stát vyplácí peníze. O příspěvku bohužel většina lidí nemá zdání, stačí si přitom říct

Organizování pohřbu bývá poměrně nákladné – naštěstí na to nemusíte být sami. Mnohdy jen stačí požádat o pomoc stát.

pohreb rakev obrad
Zdroj fotografie: Depositphotos

Vyrovnat se se ztrátou milované osoby je bezpochyby jednou z nejtěžších zkušeností, které může člověk zažít. Finanční stránka organizace pohřbu pak v tomto složitém soukolí emocí může přidat další vrstvu stresu a obav. Řada lidí však může podle informací z webu Peníze využít pomocnou dávku, které se zjednodušeně říká pohřebné.

Co je to „pohřebné“?

„Pohřebné“ je podle definice ze stránek Měšec státem poskytovaný příspěvek, který nabízí finanční pomoc osobám, kterým vznikly náklady na pohřeb jejich blízké osoby. Jedná se o jednorázovou platbu, která má pomoci pokrýt některé náklady spojené s pohřbem nebo kremací zemřelého. Tato dávka se vyplácí zejména v případech, kdy byla zemřelá osoba například finančně závislým dítětem nebo rodičem závislého dítěte.

Nárok na pohřebné

Aby měl žadatel nárok na pohřebné, musí splňovat určité podmínky. Nejsou nijak složité, ovšem v době podání žádosti musíte splňovat všechny.

  • Příbuzenský vztah k zemřelému: Na peníze mají nárok osoby, které vypravily pohřeb zemřelému nezaopatřenému dítěti nebo zemřelému rodiči nezaopatřeného dítěte.
  • Bydliště: Žadatel musel mít v době úmrtí dítěte trvalý pobyt na území České republiky.
  • Pořadí podání žádosti: Pokud má nárok na příspěvek za tutéž zemřelou osobu více osob, je příspěvek přiznán prvnímu žadateli.

Hobby

Vláda už neví, co by. Češi budou muset povinně zrekonstruovat svá obydlí. „Kde na to máme vzít peníze?“ bouří se lidé

Vláda už neví, co by. Češi budou muset povinně zrekonstruovat svá obydlí. „Kde na to máme vzít peníze?“ bouří se lidé
<!-- wp:paragraph --> <p>Vyrovnat se se ztrátou milované osoby je bezpochyby jednou z nejtěžších zkušeností, které může člověk zažít. Finanční stránka organizace pohřbu pak v tomto složitém soukolí emocí<strong> může přidat další vrstvu stresu a obav</strong>. Řada lidí však může podle informací z webu <a href="https://www.penize.cz/pohrebne/450258-pohrebne-2024-kdo-ma-narok-kolik-dela-a-jak-zadat">Peníze</a> využít pomocnou dávku, které se zjednodušeně říká pohřebné.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading --> <h2 class="wp-block-heading">Co je to „pohřebné“?</h2> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> <p>„Pohřebné“ je podle definice ze stránek <a href="https://www.mesec.cz/socialni-davky/statni-socialni-podpora/pohrebne/">Měšec</a> státem poskytovaný příspěvek, který nabízí finanční pomoc <strong>osobám, kterým vznikly náklady na pohřeb </strong>jejich blízké osoby. Jedná se o jednorázovou platbu, která má pomoci pokrýt některé náklady spojené s pohřbem nebo kremací zemřelého. Tato dávka se vyplácí zejména v případech, kdy byla zemřelá osoba například finančně závislým dítětem nebo rodičem závislého dítěte.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading --> <h2 class="wp-block-heading">Nárok na pohřebné</h2> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> <p>Aby měl žadatel nárok na pohřebné, musí splňovat určité podmínky. Nejsou nijak složité, ovšem v době podání žádosti musíte splňovat všechny.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:list --> <ul><!-- wp:list-item --> <li><strong>Příbuzenský vztah k zemřelému: </strong>Na peníze mají nárok osoby, které vypravily pohřeb zemřelému nezaopatřenému dítěti nebo zemřelému rodiči nezaopatřeného dítěte.</li> <!-- /wp:list-item --> <!-- wp:list-item --> <li><strong>Bydliště:</strong> Žadatel musel mít v době úmrtí dítěte trvalý pobyt na území České republiky.</li> <!-- /wp:list-item --> <!-- wp:list-item --> <li><strong>Pořadí podání žádosti:</strong> Pokud má nárok na příspěvek za tutéž zemřelou osobu více osob, je příspěvek přiznán prvnímu žadateli.</li> <!-- /wp:list-item --></ul> <!-- /wp:list --> <!-- wp:wm/block-related-post {"selectedPostId":266546} /--> <!-- wp:heading --> <h2 class="wp-block-heading">Kde a jak podat žádost</h2> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> <p>Žádost o příspěvek na pohřeb se podává na místní pobočce Úřadu práce v místě trvalého bydliště osoby, která pohřeb vypravila.<strong> Žadatelé mohou buď osobně navštívit místní pobočku</strong>, nebo vše vyřídit on-line přes datovou schránku. K podání žádosti o pohřebné je zapotřebí několik dokumentů:</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:list --> <ul><!-- wp:list-item --> <li><strong>Úmrtní list: </strong>Potvrzení o úmrtí, k prokázání úmrtí fyzické osoby.</li> <!-- /wp:list-item --> <!-- wp:list-item --> <li><strong>Průkaz totožnosti vypravitele pohřbu:</strong> Kopie občanského průkazu k ověření totožnosti žadatele.</li> <!-- /wp:list-item --> <!-- wp:list-item --> <li><strong>Faktura za pohřeb: </strong>V tomto dokladu by měly být podrobně uvedeny náklady vynaložené na pohřební službu.</li> <!-- /wp:list-item --> <!-- wp:list-item --> <li><strong>Doklad o zaplacení:</strong> Daňový doklad nebo potvrzení o zaplacení pohřbu.</li> <!-- /wp:list-item --></ul> <!-- /wp:list --> <!-- wp:image {"id":267754,"sizeSlug":"full","linkDestination":"media"} --> <figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://adbz.cz/wp-content/uploads/2024/06/pohreb-muz.jpg"><img src="https://adbz.cz/wp-content/uploads/2024/06/pohreb-muz.jpg" alt="Pokud se potýkáte s nepříjemnou životní situací, nemusíte na to být sami. Naopak – stát vám může pomoci třeba s finanční stránkou věci." class="wp-image-267754"/></a><figcaption class="wp-element-caption"><em>Pokud se potýkáte s nepříjemnou životní situací, nemusíte na to být sami. Naopak – stát vám může pomoci třeba s finanční stránkou věci.</em></figcaption></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:heading --> <h2 class="wp-block-heading">Částka a výplata</h2> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> <p>Pohřebné je stanoveno pevnou částkou 5 000 Kč bez ohledu na skutečné náklady na pohřeb. Výše příspěvku tedy <strong>není ovlivněna příjmem žadatele ani jinými typickými sociálními faktory</strong>. Po schválení je platba zpravidla převedena přímo na bankovní účet žadatele do 30 dnů. <a href="/hobby/pokud-pracujete-mimo-misto-bydliste-vyuzijte-prispevek-na-dopravu/">Málo známý je také příspěvek na dopravu</a>, o kterém jsme na webu adbz již psali.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:embed {"url":"https://youtu.be/ArDMGJxCqDM","type":"video","providerNameSlug":"youtube","responsive":true,"className":"wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} --> <figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper"> https://youtu.be/ArDMGJxCqDM </div><figcaption class="wp-element-caption"><em>Pohřebné – vše, co o něm potřebujete vědět.</em></figcaption></figure> <!-- /wp:embed -->

V poslední době hojně zmiňovaná zelená politika EU se netýká jen firem nebo státních budov. Dopadnout by mohla i na běžné občany.… více

Kde a jak podat žádost

Žádost o příspěvek na pohřeb se podává na místní pobočce Úřadu práce v místě trvalého bydliště osoby, která pohřeb vypravila. Žadatelé mohou buď osobně navštívit místní pobočku, nebo vše vyřídit on-line přes datovou schránku. K podání žádosti o pohřebné je zapotřebí několik dokumentů:

  • Úmrtní list: Potvrzení o úmrtí, k prokázání úmrtí fyzické osoby.
  • Průkaz totožnosti vypravitele pohřbu: Kopie občanského průkazu k ověření totožnosti žadatele.
  • Faktura za pohřeb: V tomto dokladu by měly být podrobně uvedeny náklady vynaložené na pohřební službu.
  • Doklad o zaplacení: Daňový doklad nebo potvrzení o zaplacení pohřbu.
Pokud se potýkáte s nepříjemnou životní situací, nemusíte na to být sami. Naopak – stát vám může pomoci třeba s finanční stránkou věci.
Zdroj fotografie: Pixabay
Pokud se potýkáte s nepříjemnou životní situací, nemusíte na to být sami. Naopak – stát vám může pomoci třeba s finanční stránkou věci.

Částka a výplata

Pohřebné je stanoveno pevnou částkou 5 000 Kč bez ohledu na skutečné náklady na pohřeb. Výše příspěvku tedy není ovlivněna příjmem žadatele ani jinými typickými sociálními faktory. Po schválení je platba zpravidla převedena přímo na bankovní účet žadatele do 30 dnů. Málo známý je také příspěvek na dopravu, o kterém jsme na webu adbz již psali.

Pohřebné – vše, co o něm potřebujete vědět.