Používání kontejnerů bude zpoplatněno částkou 300 000 Kč. Výdaji se vyhne jen zlomek Čechů

Pokud jste podnikatel nebo vlastníte malou firmu a chystáte se vyhodit sebemenší odpad do obecního kontejneru, můžete schytat pořádnou pokutu.

i Zdroj fotografie: ŠJů / Creative Commons / CC BY-SA
                   

Vyhození již jednoho malého odpadkového koše do obecního kontejneru vás může dle serveru BusinessInfo přijít na 300 000 Kč. Tato skutečnost se týká zejména drobných živnostníků, kteří by se ho stejně jako každý podnikající subjekt měli zbavovat tak, jak nařizuje zákon. Popelnice ve vašem městě či vesnici totiž slouží především pro místní občany, nikoli pro tuto skupinu lidí. Pozor na možné kontroly. 

Popelnice ve městech nejsou pro každého 

Odpad má ve své domácnosti či práci nejspíše každý, a proto mnoho lidí často řeší, jak se ho co nejsnadněji zbavit. Zatímco pracující lidé, důchodci a děti mohou vyhazovat bez úhony cokoli do místních popelnic, podnikající subjekty by měly vést o svém vlastním odpadu patřičnou evidenci. Navíc, pokud by tito lidé vyhodili něco do kontejneru a byli při tom přichyceni, hrozí jim dle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) pokuta až 300 000 Kč. 

Důvodem tohoto přikázání je dle státu skutečnost, že většina živnostníků bývá často původcem svého odpadu, a to aniž by si to uvědomovali. Právě proto ho mají povinnost shromažďovat podle jednotlivých druhů a kategorií, předávat ho pouze osobě oprávněné k jeho převzetí a vést průběžnou evidenci. Za odpad je přitom dle serveru Byznys považována movitá věc, které se daná osoba zbavuje nebo má povinnost se jí zbavit.

Nezapomínejte na další přísná pravidla 

Pozor, že živnostníci mají při nakládání s odpady další povinnosti, a to například co se týče jeho zabezpečení před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Dále je nutné například: 

  • vznikající odpady zařazovat podle druhů a podle kategorií
  • shromažďovat odpady roztříděné podle druhů a kategorií
Šedá popelnice na kovy iZdroj fotografie: Pexels
Za vyhození koše do popelnice hrozí každému podnikateli vysoká pokuta.
  • vést průběžnou evidenci o odpadech a nakládání s nimi
  • ohlašovat odpady příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
  • nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy

Co si o této pokutě myslíte vy?

Diskuze Vstoupit do diskuze
81 lidí právě čte
Autor článku

Lukáš Jírovec

Zobrazit další články