Recyklační značky na obalech plní důležitou roli. Víte, co znamenají? - adbz.cz
adbz.cz » PR články » Recyklační značky na obalech plní důležitou roli. Víte, co znamenají?

Recyklační značky na obalech plní důležitou roli. Víte, co znamenají?

Dát odpadům šanci na nový život, a ušetřit tak primární suroviny i životní prostředí, se již stalo samozřejmostí pro téměř tři čtvrtiny obyvatel ČR.

depositphotos 180449100 l
Zdroj fotografie: Depositphotos

Za více než 20 let, co v České republice funguje efektivní systém odpadového hospodářství a systém sběru a recyklace obalových odpadů, se nám daří rok od roku lépe třídit odpady a řadíme se k evropským špičkám mezi třídiči. Aby také ne, průměrně to ke kontejnerům na třídění máme necelých 90 metrů.
Abychom však třídili odpad správně, nestačí nám jen pohled na obal a vlastní uvážení, ale orientovat bychom se měli podle takzvaných materiálových značek, přímo u kontejnerů nám mohou se správným tříděním pomoci samolepky, kterými jsou označeny.

Evropská nařízení sjednocují značení napříč celou Evropou

I když odpad třídíme na úrovni měst či obcí, zákony a předpisy týkající se likvidace a recyklace odpadů jsou platné napříč celou Evropou. Na obaly totiž musí výrobci uvádět „recyklační značky“, o jejichž podobě se debatuje v EU.
Pro značení obalů proto platí rozhodnutí Evropské komise č. 97/129 ES, evropská směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech a další.

Recyklační značka je proto důležitou součástí obalu a před tím, než vhodíme obal do kontejneru, bychom se s ní měli seznámit, aby naše třídění bylo smysluplné a vytříděný odpad bylo možné recyklovat.

Trojúhelník, kruh i popelnice aneb recyklační značky jsou různé

Pokud se pozorně podíváte na obal od nejrůznějších výrobků, najdete na něm trojúhelníkové grafické symboly, jež jsou často doplněny o textové nebo číselné označení materiálu, případně kombinaci obojího.
Z hlediska materiálu můžete narazit například na označení PAP, které indikuje papír, GL pak sklo, ALU hliníkový obal a UHT aseptický nápojový karton.
Často také můžete objevit zkratku začínající písmenem „C“, která říká, že se jedná o kombinovaný odpad (z angl. „composite“).


A jaké další symboly můžete na obalech najít? Jedná se například o tyto:

· Trojúhelník s obrysovými šipkami: obal, který je již vyroben z recyklovaného materiálu a zároveň může být sám opětovně recyklován, pokud jej vhodíme do správného kontejneru.

· Trojúhelník s plnými šipkami: takto označený obal je vhodný k recyklaci, při ní je však třeba řídit se doplňujícími číselnými či písmennými zkratkami.

· Kruh sestávající ze zelené a bílé šipky (možno nalézt i v černobílé variantě): jedná se o takzvaný zelený bod, tedy ochrannou známku udávající, že byl za daný obal uhrazen finanční příspěvek některou z organizací, která zajišťuje zpětný odběr a opětovné využití obalových odpadů.

· Symbol přeškrtnuté popelnice: takový obal není možné vyhodit do nádoby na směsný odpad. Musí být odevzdán k ekologické likvidaci.

Na některých obalech můžete nalézt také symbol panáčka vhazujícího obal do koše – jeho úkolem je upozornit konzumenty na to, že obal patří do koše či kontejneru, avšak používání tohoto symbolu není povinné.

Tak co, znali jste všechny recyklační značky, nebo se pro vás jedná o nové informace? Ať tak, či tak, je třeba pamatovat na to, že třídit odpad nelze pouze podle citu, ale musíme se řídit jeho skutečným složením. Jen tak má třídění opravdu smysl.