Černé uhlí versus hnědé: Klíčové rozdíly a jejich vliv na prodej - adbz.cz
adbz.cz » PR články » Černé uhlí versus hnědé: Klíčové rozdíly a jejich vliv na prodej

Černé uhlí versus hnědé: Klíčové rozdíly a jejich vliv na prodej

Černé a hnědé uhlí jsou dva základní typy fosilních paliv, které se používají po celém světě jako zdroj energie a tepla. Přestože oba typy pochází ze stejného zdroje – z odumřelých rostlin a mikroorganismů – rozdíly v jejich vzniku, vlastnostech a využití jsou značné. V tomto článku se podíváme na klíčové rozdíly a jejich dopad na prodej uhlí.

black oak coal isolated white background 1
Zdroj fotografie: Shutterstock

Co je uhlí a jak se tvoří?

Jedná se o sedimentární horninu vytvářenou z odumřelých rostlinných materiálů nahromaděných v bažinách a rašeliništích. Přibýváním dalších a dalších vrstev sedimentu narůstal tlak a teplota působící na rozkládající se materiál. Docházelo tak k metamorfóze, postupné přeměně na různé typy uhlí.

Starší a výhřevnější je černé

Černé uhlí je starší a má vyšší obsah uhlíku, což mu dodává větší tvrdost a lesklý vzhled. Vznikalo během stamilionů let pod vlivem vysokého tlaku a teploty, což vedlo k odstranění nečistot a vody. Díky tomu má vyšší výhřevnost a je považováno za kvalitnější a ekologičtější než to hnědé. Využívá se hlavně k výrobě elektřiny a tepla nebo třeba v metalurgii při výrobě oceli a jiných kovů.

Antracit je nejkvalitnější

Nejkvalitnější černé uhlí se nazývá antracit. Má nejnižší vlhkost a nejméně nečistot. Je tvrdý, lesklý a používá se jako kvalitní palivo pro domácnost i průmysl, protože produkuje hodně tepla a málo znečišťujících látek. Využití je širší, ale jeho výskyt je poměrně vzácný a těžební náklady vyšší, což celkové použití dost omezuje.

black oak coal isolated white background 1 1
Zdroj fotografie: Freepik

Hnědé je méně kvalitnější

Hnědé uhlí e geologicky mladší, má nižší obsah uhlíku a vyšší procento vody. Vzniká ze stejných rostlinných materiálů, ale nebylo vystaveno stejně vysokým tlakům a teplotám, což vede k jeho měkčí struktuře. Využívá se v teplárenství, a to především v těch oblastech, kde je dostupné, protože se jej nevyplatí převážet na větší vzdálenosti.

I méně kvalitní uhlí má své využití

Nejméně hodnotným druhem je lignit. Má měkkou a porézní strukturu, obsahuje nejméně uhlíku a nejvíce vody. Využívá se především v blízkosti místa těžby a vyrábí se z něj brikety. Používá se také jako absorbent, redukční činidlo při výrobě železa. Dále se zpracovává na hnojivo nebo aktivní uhlí k čištění vzduchu a vody.

Dopad na životní prostředí

Spalování jakéhokoliv typu uhlí má negativní dopady na životní prostředí, včetně emisí skleníkových plynů a jiných znečišťujících látek. Nicméně černé uhlí produkuje méně CO2 na jednotku vyrobené energie ve srovnání s hnědým. Na druhou stranu hlubinná těžba po sobě zanechává obrovské doly, což negativně dopadá na okolní krajinu, obyvatele a ekosystém.

Podle čeho vybírat?

Pokud se rozhodujete mezi těmito dvěma surovinami, musíte zvážit několik faktorů. Jedním z nejdůležitějších je lokální dostupnost a s ní související dopravní náklady. V druhé řadě jsou to požadavky na energetickou účinnost, vlastnosti a parametry vašeho topného zařízení. A zapomenout nesmíte ani na různá nařízení a omezení související s vytápěním tuhými palivy.

Jak si usnadnit práci a předejít obavám?

Lidé, kteří topí uhlím, mu zůstávají věrni většinou ze zvyku a kvůli nižším nákladům. Je ale náročnější na skladování a na všudypřítomný nepořádek. Také se množí obavy ohledně budoucí dostupnosti a následného dopadu na prodej uhlí. Efektivnějšímu a čistšímu skladování pomůže nákup pytlovaného uhlí. V případě ukončení těžby v ČR, je možné dovážet ze zahraničí.

Ve všech těchto případech vám pomůžou na Optimtop.cz, kde mají širokou nabídku baleného uhlí českého i ze zahraničí a s dopravou po celé ČR zdarma. Neváhejte se na ně obrátit, ať máte otázku přípravy topiva na zimu vyřešenou co nejdříve.