Obyčejná procházka se v Česku může prodražit. Pokuta 100 000 Kč se bude rozdávat bez výjimek

Některé lokality v České republice vyžadují vaši ohleduplnost. Při nerespektování ochranných opatření se vystavujete riziku tučné pokuty.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Od chvíle, kdy propukla pandemie covidu-19, uplynuly již 4 roky. Během této doby raketově vzrostl počet lidí, kteří se rozhodli trávit svůj volný čas v přírodě. Možná procházkou po okolí a poznáváním přírodních krás naší vlasti trávíte některé dny i vy. Nicméně s nárůstem návštěvníků vzrostl i počet těch, kteří neví, jak se mají v přírodě chovat. V podstatě stačí jen minout strom označený dvěma červenými pruhy a už se vystavujete riziku uložení tučné pokuty.

Zvláště chráněná území

Přírodní památky a dechberoucí scenérie můžete nalézt napříč celou naší republikou. Ty nejcennější lokality, které povětšinou přitahují nejvíce návštěvníků, jsou chráněny dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Rozlišujeme celkem 6 jejich kategorií, a sice národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP).

Zákon je souhrnně vymezuje coby zvláště chráněná území (ZCHÚ) a turisté zde musí dodržovat tzv. ochranné podmínky. Cílem vyhlašování ZCHÚ je dle Ministerstva pro životní prostředí uchování nebo zlepšení stavu vybraného území či jeho ponechání samovolnému vývoji.

Jako ZCHÚ se vyhlašují lokality, které jsou přírodovědecky či esteticky významné. Může na nich růst ohrožená rostlina, mohou mít jedinečnou geologickou stavbu, může na nich docházet k páření a hnízdění ohrožených druhů živočichů, ale mohou nést i charakteristické prvky krajinného rázu kulturní krajiny.

Přestupky jsou tučně pokutovány

Všechna ZCHÚ jsou na přístupových cestách označena státním znakem a informací, o které ZCHÚ se jedná a jak se v nich máte chovat. V případě, že chcete navštívit národní přírodní rezervaci, přírodní rezervaci, přírodní památku či národní přírodní památku, všimněte si značení v podobě dvou červených pruhů na kůlech nebo stromech po obvodu daného území.

iZdroj fotografie: Rawe / Creative Commons / CC BY

Veřejnost má přísný zákaz scházet mimo značené trasy, sbírat a ničit rostliny, chytat a usmrcovat živočichy (včetně hmyzu). Porušením zákazů pácháte přestupek. Nedovolený vstup může být dle zákona pokutován až do výše 10 000 Kč. Pokud byste zničili zvláště chráněné rostliny nebo živočichy z kategorie ohrožených (a to jak přímo, tak nepřímo) či byste poškodili součást území ZCHÚ, riskujete pokutu až 20 000 Kč.

Pokutu až 100 000 Kč získáte za nedovolený sběr zvláště chráněných nerostů i jejich poškození. Stejná pokuta vás nemine ani za poškození nebo zničení významného krajinného prvku. Na 100 000 Kč vás vyjde i utržení rostliny kriticky či silně ohroženého druhu, popřípadě usmrcení živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu.

Sledujete, jak se máte na určitých územích chovat, nebo se pravidly spíše neřídíte?

Diskuze Vstoupit do diskuze
84 lidí právě čte
Zobrazit další články