93 % Čechů nevyužívá možnost platit takřka 0 Kč za energie. Jak na to?
adbz.cz » Hobby » 93 % Čechů nevyužívá možnost platit takřka 0 Kč za energie. Kdo se neozve, ten tuto šanci promešká. Týká se to i vás?

93 % Čechů nevyužívá možnost platit takřka 0 Kč za energie. Kdo se neozve, ten tuto šanci promešká. Týká se to i vás?

Energetický trh v České republice prošel na začátku letošního roku turbulentními změnami, zahrnujícími konec vládních cenových omezení, nárůst regulovaných cen a obnovu poplatků za obnovitelné zdroje energie.

penize topeni
Zdroj fotografie: Vlastní tvorba Abc media

Konec omezení cen ze strany vlády, nárůst regulovaných cen a obnova povinných poplatků – to jsou pouze některé z turbulentních změn, které otřásly energetickým trhem na počátku letošního roku. Mnoho domácností se tak ocitlo před otázkou, jak postupovat v nové situaci. Statistiky z předchozích let naznačují, že pouze 7 % spotřebitelů přistoupilo k opatřením vedoucím ke snížení nákladů.

Nové legislativní změny

Na začátku tohoto roku bylo v důsledku legislativních změn zrušeno omezení vládních cen energií stanovené pro rok 2023. Současně s tím byl obnoven poplatek za obnovitelné zdroje energie (POZE) a zvýšily se regulované složky distribučních cen energií. Dalším výrazným zvratem byl propad cen na konci roku 2023, kdy dosáhly dvouletého minima.

Přestože energetický trh prošel řadou změn, 93 % obyvatel České republiky zůstalo věrných svým původním dodavatelům. Je zajímavé, že ještě v listopadu uvažovalo o změně dodavatele 17 % spotřebitelů. Během roku 2023 však došlo k ustálení trhu a k poklesu cen energií, což vede k tomu, že na přelomu roku přešlo k novým dodavatelům pouze 7 % domácností.

Nové zálohy na energie

Pokud došlo k úpravám záloh, většinou došlo k jejich zvýšení. Zajímavé je také chování dodavatelů v oblasti záloh na energie, kde zůstaly téměř dvě třetiny Čechů beze změn. Pokud však změny ze strany dodavatelů nastaly, obvykle se jednalo o zvýšení záloh. V začátku roku zvýšilo zálohy maximálně o 5 % celkem 10 % obyvatel. Dalších 9 % bylo postiženo zvýšením o 5–10 %.

Energie v domě

Očekávaná panika zatím nenastala. Před koncem roku 2023 jednala o výši záloh a cenách na rok 2024 třetina spotřebitelů se svým dodavatelem elektřiny. Z této skupiny 27 % zažilo zvýšení záloh, zatímco 23 % bylo osloveno dodavateli s nabídkou snížení, jak uvádí web Dřevostavitel. Někteří spotřebitelé kontaktovali dodavatele sami se žádostí o snížení záloh, přičemž v 69 % případů byli ve své žádosti úspěšní.

Zálohy na energii představují pro mnoho domácností významnou část rodinného rozpočtu. Vzhledem k ukončení vládního omezení cen a zvýšení regulovaných složek se mnozí obávali, že dojde k panice mezi některými zákazníky. Jak se však zatím ukazuje, k takové reakci nedošlo.