Bezpečnost práce chemika nejen v laboratoři
adbz.cz » PR články » Chemické rukavice v základní výbavě aneb jaká pravidla bezpečnosti musí dodržovat chemik?

Chemické rukavice v základní výbavě aneb jaká pravidla bezpečnosti musí dodržovat chemik?

Povolání chemika může být někdy i nebezpečné, zvlášť pokud by v laboratoři nedodržoval bezpečnostní opatření nebo nenosil ochranné pomůcky. Víte, co všechno by se mohlo stát a jak tomu účinně předejít? Chemických laboratoří je vícero druhů, a v každém z nich teoreticky hrozí trochu jiné nebezpečí. Základní chemická bezpečnost je ale všude stejná a její pravidla by měl znát každý, kdo se chystá do některé laboratoře vejít. Co se všechno může stát Podle toho, o jaký typ laboratoře se jedná, se dá odvodit, jaké chemické látky v ní můžete najít. Ty totiž pochopitelně představují hlavní zdroj nebezpečí při práci chemika. · Kyseliny a jiné žíraviny představují riziko poleptání. · Mnohé chemické látky jsou jedovaté, například sloučeniny rtuti či arsenu. · Látky jako azbest nebo formaldehyd jsou prokazatelně karcinogenní. · Sloučeniny olova či kadmia a další chemikálie mohou zase mít vliv na plodnost. · Jiné látky jsou těkavé a otrava pak hrozí z následného vdechování plynů a par (například chlór nebo kyanovodík). · Řada látek je hořlavá a vytváří tedy riziko vzniku požáru. · Některé látky mohou být dokonce výbušné. Rizika chemické laboratoře ovšem nekončí u chemikálií. Opatrnosti je třeba například i při manipulaci s tlakovými nádobami. V případě rozbití laboratorního skla existuje rovněž riziko řezného poranění o ostré střepy.

chemik

Povolání chemika může být někdy i nebezpečné, zvlášť pokud by v laboratoři nedodržoval bezpečnostní opatření nebo nenosil ochranné pomůcky. Víte, co všechno by se mohlo stát a jak tomu účinně předejít?

Chemických laboratoří je vícero druhů, a v každém z nich teoreticky hrozí trochu jiné nebezpečí. Základní chemická bezpečnost je ale všude stejná a její pravidla by měl znát každý, kdo se chystá do některé laboratoře vejít.

Co se všechno může stát

Podle toho, o jaký typ laboratoře se jedná, se dá odvodit, jaké chemické látky v ní můžete najít. Ty totiž pochopitelně představují hlavní zdroj nebezpečí při práci chemika.

· Kyseliny a jiné žíraviny představují riziko poleptání.

· Mnohé chemické látky jsou jedovaté, například sloučeniny rtuti či arsenu.

· Látky jako azbest nebo formaldehyd jsou prokazatelně karcinogenní.

· Sloučeniny olova či kadmia a další chemikálie mohou zase mít vliv na plodnost.

· Jiné látky jsou těkavé a otrava pak hrozí z následného vdechování plynů a par (například chlór nebo kyanovodík).

· Řada látek je hořlavá a vytváří tedy riziko vzniku požáru.

· Některé látky mohou být dokonce výbušné.

Rizika chemické laboratoře ovšem nekončí u chemikálií. Opatrnosti je třeba například i při manipulaci s tlakovými nádobami. V případě rozbití laboratorního skla existuje rovněž riziko řezného poranění o ostré střepy. V neposlední řadě je nutné dodržovat základní bezpečnostní pokyny při práci se stroji a přístroji napájenými elektřinou.

Základní bezpečnost práce v chemické laboratoři

Je logické, že se v chemické laboratoři může někomu něco stát. Rozhodně ale není dobrý nápad chodit neštěstí naproti, takže by každý chemik měl dodržovat základní bezpečnostní zásady. V laboratoři by například měl dodržovat předepsaný pracovní postup, znát vlastnosti jednotlivých chemických látek a ty uchovávat pouze v jasně označených nádobách. I skladování má svá bezpečnostní pravidla: žíravé látky například nikdy nesmí být uložené nad výškou ramen pracovníka.

V žádné laboratoři se nesmí jíst, pít ani kouřit, a tam, kde jsou uloženy hořlaviny, se nesmí ani jinak manipulovat s otevřeným ohněm. Laboratoře, ve kterých se pracuje s toxickými, dýmavými a dráždivými látkami, musí být vybavené odvětrávací digestoří.

Ochranné prostředky chemika

Jedním z bezpečnostních pravidel chemických laboratoří je i nošení vhodného oblečení a používání ochranných pomůcek. Dlouhé vlasy musí být stažené dozadu, případně i umístěné pod ochrannou pokrývkou hlavy. Pracovním oděvem chemika je ochranný plášť, na nohy pak patří pevné gumové boty. K ochraně pokožky rukou slouží chemické rukavice a chybět by neměly ani další pomůcky, například brýle nebo obličejový štít na ochranu zraku.