Máte na pozemku plot? Pozor na pokutu 1 000 000 Kč
adbz.cz » Hobby » Čechům, kteří na svém pozemku mají plot, hrozí pokuta 1 000 000 Kč. Stačí jeden nedostatek a problém je na světě

Čechům, kteří na svém pozemku mají plot, hrozí pokuta 1 000 000 Kč. Stačí jeden nedostatek a problém je na světě

Ne každý plot si můžete postavit tam, kam vás zrovna napadne. Na některé typy potřebujete povolení, jinak vám hrozí pokuta.

plot dum vesnice
Zdroj fotografie: Hana Kašpaříková / Creative Commons / CC BY-SA

Oplocení pozemku může na první pohled vypadat jako zdánlivě banální úkon, ve skutečnosti je ale zapotřebí si pár věcí pohlídat, jak připomíná web Můj-právník. Za nedodržení těchto předpisů hrozí vysoké pokuty, a to až do výše 1 000 000 Kč.

Porozumění základním předpisům

V České republice umožňuje současná legislativa za určitých podmínek instalaci oplocení bez stavebního povolení, ohlášení stavby nebo územního souhlasu. Je ovšem vždy nutné splnit všechny tyto podmínky:

  • Plot nesmí svou výškou přesáhnout dva metry.
  • Plot by neměl sousedit s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejnými prostranstvími.
  • Plot by se neměl nacházet v památkové zóně ani v historicky významné zóně, což lze ověřit v katastru nemovitostí.
  • Stavba plotu by neměla ohrožovat veřejnou infrastrukturu, například potrubí.
  • Plot nesmí být umístěn v zastavěném/rozvojovém území.

Hobby

Vláda chce zpoplatnit používání internetu. Měsíčnímu odvodu se vyhne jen malé procento Čechů

Vláda chce zpoplatnit používání internetu. Měsíčnímu odvodu se vyhne jen malé procento Čechů
<!-- wp:paragraph --> <p>Oplocení pozemku může na první pohled vypadat jako zdánlivě banální úkon, ve skutečnosti je ale zapotřebí si pár věcí pohlídat, jak připomíná web <a href="https://muj-pravnik.cz/stavebni-povoleni-na-plot/">Můj-právník</a>. Za nedodržení těchto předpisů hrozí vysoké pokuty, a to až do výše 1 000 000 Kč.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading --> <h2 class="wp-block-heading">Porozumění základním předpisům</h2> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> <p>V České republice umožňuje současná legislativa za určitých podmínek instalaci oplocení bez stavebního povolení, ohlášení stavby nebo územního souhlasu. Je ovšem vždy nutné splnit všechny tyto podmínky:</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:list --> <ul><!-- wp:list-item --> <li>Plot nesmí svou výškou přesáhnout dva metry.</li> <!-- /wp:list-item --> <!-- wp:list-item --> <li>Plot by neměl sousedit s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejnými prostranstvími.</li> <!-- /wp:list-item --> <!-- wp:list-item --> <li>Plot by se neměl nacházet v památkové zóně ani v historicky významné zóně, což lze ověřit v katastru nemovitostí.</li> <!-- /wp:list-item --> <!-- wp:list-item --> <li>Stavba plotu by neměla ohrožovat veřejnou infrastrukturu, například potrubí.</li> <!-- /wp:list-item --> <!-- wp:list-item --> <li>Plot nesmí být umístěn v zastavěném/rozvojovém území.</li> <!-- /wp:list-item --></ul> <!-- /wp:list --> <!-- wp:wm/block-related-post {"selectedPostId":267238} /--> <!-- wp:paragraph --> <p>U plotů, které tyto podmínky nesplňují, jsou vlastníci nemovitostí povinni získat územní souhlas a také souhlas sousedů a dalších dotčených stran, například provozovatelů pozemních komunikací.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading --> <h2 class="wp-block-heading">Nestandardní ploty potřebují povolení</h2> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> <p>Pokud plot překračuje uvedené podmínky – například přesahuje výšku dvou metrů nebo sousedí s chodníkem – <strong>musí být jeho stavba bez výjimky úředně ohlášena</strong>. Toto ohlášení zahrnuje nejen prosté oznámení, ale dodání podrobných výkresů a popisu plotu. Nezbytné je také obstarat podklady od příslušných orgánů a zúčastněných stran, jichž se celý úkon týká.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:image {"id":268205,"sizeSlug":"full","linkDestination":"media"} --> <figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://adbz.cz/wp-content/uploads/2024/06/plot-tavolnik-kov.jpg"><img src="https://adbz.cz/wp-content/uploads/2024/06/plot-tavolnik-kov.jpg" alt="Ne vždy si na svém pozemku nebo na jeho hranicích můžete stavět to, co aktuálně chcete. Například na stavbu plotu může být potřeba povolení" class="wp-image-268205"/></a><figcaption class="wp-element-caption"><em>Ne vždy si na svém pozemku nebo na jeho hranicích můžete stavět to, co aktuálně chcete. Například na stavbu plotu může být potřeba povolení.</em></figcaption></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Tento proces je podle informací z webu <a href="https://www.rsbeton.cz/stavebni-povoleni-na-plot/">RSbeton</a> klíčový, protože jakákoli nepovolená stavba by mohla vést k povinné demolici a pokutám. Ty <strong>mohou v extrémních případech dosáhnout až k milionu korun</strong>. Velmi vysokou <a href="/hobby/pokuta-za-sekani-travniku-narizeni/">pokutu ovšem můžete dostat i za (ne)péči o trávu</a>, jak jsme na webu adbz nedávno také informovali.</p> <!-- /wp:paragraph -->

Češi budou muset nejspíše platit nové poplatky za to, že používají internet. Nevyhne se jim prakticky nikdo a nejvíce budou platit velké fir… více

U plotů, které tyto podmínky nesplňují, jsou vlastníci nemovitostí povinni získat územní souhlas a také souhlas sousedů a dalších dotčených stran, například provozovatelů pozemních komunikací.

Nestandardní ploty potřebují povolení

Pokud plot překračuje uvedené podmínky – například přesahuje výšku dvou metrů nebo sousedí s chodníkem – musí být jeho stavba bez výjimky úředně ohlášena. Toto ohlášení zahrnuje nejen prosté oznámení, ale dodání podrobných výkresů a popisu plotu. Nezbytné je také obstarat podklady od příslušných orgánů a zúčastněných stran, jichž se celý úkon týká.

Ne vždy si na svém pozemku nebo na jeho hranicích můžete stavět to, co aktuálně chcete. Například na stavbu plotu může být potřeba povolení
Zdroj fotografie: Pixabay
Ne vždy si na svém pozemku nebo na jeho hranicích můžete stavět to, co aktuálně chcete. Například na stavbu plotu může být potřeba povolení.

Tento proces je podle informací z webu RSbeton klíčový, protože jakákoli nepovolená stavba by mohla vést k povinné demolici a pokutám. Ty mohou v extrémních případech dosáhnout až k milionu korun. Velmi vysokou pokutu ovšem můžete dostat i za (ne)péči o trávu, jak jsme na webu adbz nedávno také informovali.