Varování: Všem Čechům, kteří mají na domě střechu, hrozí, že přijdou o stovky tisíc korun

Sousedé čím dál více ztrácí schopnost nalezení kompromisu a dohody. Spory, které řeší místní úřady a někdy i soudy, se mnohdy týkají obyčejné odtékající vody.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Představte si situaci – koupíte si vytoužený dům, kam se i s rodinou přestěhujete. S chutí začnete zvelebovat interiér, pečovat o zahradu a užívat si pomalejší tempo vesnice, popřípadě přilehlé městské části. Obraz poklidného života se vám ale rychle rozpije v prvním dešti. Z vašeho pozemku se valí proudy vody k sousedovi, který si obratem stěžuje a požaduje po vás nápravu. Není s ním žádná domluva, váš spor okamžitě předává soudu.

V hlavní roli voda

Na první pohled groteskní případ je bohužel krutou realitou pro mnohé z vás. Zdravé sousedské vztahy, jeden ze základních kamenů spokojeného bydlení, jsou podle advokátní kanceláře AKPytela v posledních letech čím dál vzácnější. Předmětem hádek se nestávají pouze zaběhnutá domácí zvířata, hlasitá hudba, kouř z grilování nebo stínící stromy. Stále častěji stojí u zrodu pře obyčejná voda.

Odtok vody z pozemku upravují dva zákony, a sice Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) a Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Druhý jmenovaný se věnuje povrchovým a podzemním vodám. Pokud na vašem pozemku pramení či protéká vodní tok, nejste jeho vlastníky, nicméně máte povinnost zajistit neškodný průtok vody přes svou parcelu, včetně údržby vodního koryta.

Zakázané vodní imise

Srážkovou vodu poté upravuje Občanský zákoník, kde se můžete setkat s pojmem vodní imise. Dle definice je imise emisí (množstvím znečišťujících látek z konkrétního známého zdroje), která se dostala do styku s životním prostředím. Obecně se rozlišují imise přímé (záměrné), které jsou vždy zakázané, a nepřímé (způsobené jako vedlejší produkt činnosti), jež jsou povolené do přiměřené míry vzhledem k místním poměrům a podstatně neomezují obvyklé užívání pozemku v dané lokalitě.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Za přímé vodní imise je možné označit vyústění okapu, svedení vody na cizí pozemek, vyústění trativodu apod. Jestliže tímto způsobem odtéká voda z vašeho pozemku na sousední, má jeho vlastník právo po vás požadovat úpravu vaší nemovitosti tak, aby nezpůsobovala stékání vody (ale i sněhu nebo ledu) na jeho parcelu. Zákonem zakázáno je rovněž bránění odtoku vody, pokud je pro níže položený pozemek přívod vody nutný.

Nemáte-li jak jinak odvést vodu ze svého pozemku, můžete se se sousedem dohodnout na zřízení tzv. služebnosti. Dešťovou vodu na jeho pozemek odvedete zpravidla ve žlabu, který se zavazujete udržovat funkční. Náklady na stavební úpravy, vybudování žlabu či kanálku nicméně často šplhají do astronomických výšin.

Máte za sebou (ne)úspěšné řešení sousedského sporu?

Diskuze Vstoupit do diskuze
107 lidí právě čte
Zobrazit další články