Stotisícové pokutě se vyhne jen malé procento Čechů. Kdo bydlí v domě, měl by se mít na pozoru

Zpřísňování sankcí a kontrol se týká prakticky všeho, odpadní vody nevyjímaje. Pokuta z nepozornosti hrozí dokonce i vám, kdo jste napojeni na kanalizaci.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Problematika odpadních vod není na první pohled nikterak poutavá a snadno můžete nabýt dojmu, že se vás netýká. Opak je však pravdou. Odpadní vody vytváří každá domácnost. Dle definice, kterou poskytuje např. firma Ravos, nese označení odpadní každá voda, jejíž kvalita byla zhoršená lidskou činností. Rozdělujeme ji na splaškovou, průmyslovou a srážkovou. Nevhodné nakládání s odpadní vodou, např. její vypouštění na zahradu, poté vede k vysokým pokutám.

Jak (ne)odvádět odpadní vody

Nejpohodlnější způsob odvádění odpadní vody je kanalizací. Tou disponují všechna města a obce s více než 2 000 obyvateli. Dotčené obce, které svou povinnost vybudovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod zanedbají, se vystavují riziku uložení pokuty ve výši 1 000 000 Kč. Žijete-li na vesnici nebo v městysu bez zbudované kanalizace, musíte odpadní vody odvádět buď do bezodtokové žumpy, nebo do domovní čističky odpadních vod.

Zatímco žumpu můžete postavit pouze na základě povolení stavebního úřadu, pro stavbu čističky potřebujete nejen povolení k výstavbě od vodoprávního úřadu, ale také povolení vypouštět do ní odpadní vody, jak zdůrazňují právníci expertní skupiny FrankBold. Během projektování byste měli věnovat pozornost především velikosti sběrných nádob. V případě žumpy se od nich bude odvíjet četnost vyvážení.

Pokuty dosahují statisíců korun

V minulosti byly odpadní vody běžně sváděné do koryt potoků. Ačkoliv mnoho nemovitostí stále vývodem ústícím do potoka disponuje, jedná se o nelegální vypouštění odpadních vod, které je pokutováno částkou 100 000 Kč. Stejnou výši pokuty zaplatíte i v případě, že vám prosakuje nebo přetéká jímka (čili vyvážíte ji méně často, než byste měli). Nelegální a pokutované je i vypouštění předčištěné vody z domácí čističky odpadních vod bez povolení; př. na zalití zahrady.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Všichni vlastníci jímek musí mít schované doklady o odvozu odpadních vod za 2 roky zpětně, jinak vám opět hrozí pokuta, tentokrát ve výši 20 000 Kč. V souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu jste rovněž povinni měřit objem a míru znečištění odpadních vod a výsledky předávat odpovědnému úřadu. Vzorky nicméně může odebrat jen pověřená osoba. Pokuta za neumožnění měření je zde 50 000 Kč.

Jak máte řešený odvod odpadních vod u vás v domě?

Diskuze Vstoupit do diskuze
68 lidí právě čte
Zobrazit další články