Bydlíte v nájmu? Od majitele máte možná nárok na 50 000 Kč. Pokud se o peníze nepřihlásíte, nic nedostanete

Když vám skončí nájemní smlouva, máte právo žádat o vrácení kauce včetně úroků, které během nájmu vznikly.

Bankovky a kalkulačka i Zdroj fotografie: Piqsels
                   

Pokud si pronajímáme byt, zpravidla jsme požádáni o složení kauce. Ta nesmí přesáhnout částku odpovídající třem nájmům. Málokdo ale ví, že po skončení smlouvy může od pronajímatele kauci žádat zpět, a to včetně úroků.

Kauce nesmí být vyšší nežli tři nájmy

Zatímco dříve mohl pronajímatel v rámci kauce žádat až 6násobek měsíční úhrady, dneska je všechno jinak. V současné době nesmí kauce přesáhnout trojnásobek měsíčního nájmu. I taková částka ale může být pro mnoho lidí nad jejich možnosti, proto řada pronajímatelů žádá jednu, případně dvě jistoty, což už není tak nedosažitelné, zmiňuje web Bravis.

Kauce představuje peněžitou jistotu pro pronajímatele nemovitosti, vysvětluje web Peníze. Tato kauce slouží jako záruka za splnění nájemcových povinností. Pronajímatel ji může využít na pokrytí dluhů vzniklých z nájemního vztahu. Jednoduše řečeno je to jistota, že pokud jako nájemce nebudete plnit své závazky, majitel nemovitosti nebude muset sahat do své vlastní kapsy.

Po skončení smlouvy můžete kauci žádat zpět

Pronajímatel nemovitosti je ze zákona povinen nespotřebovanou část kauce nájemci vrátit na konci nájemního vztahu. Málokdo si uvědomuje, že na konci nájemní smlouvy pak může žádat nejen o vrácení samotné kauce, ale také o úroky. Ty by měly odpovídat obvyklým úrokovým sazbám bankovních úvěrů, pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Podle webu Home in Cube má nájemce právo vyžadovat úroky z poskytnuté kauce. Nutno ale dodat, že o tuto možnost musí sám od sebe požádat, jinak má smůlu. „O této možnosti jsem vůbec netušila. Když mi skončil nájem, chtěla jsem zpět jen kauci. Škoda že jsem to nevěděla dříve,“ konstatuje čtenářka Jiřina z Mladé Boleslavi.

Nenechte se pronajímatelem „oškubat“

Někteří pronajímatelé jsou si možnosti vyplatit kauci i se vzniklými úroky dobře vědomi. Proto se snaží nájemce obejít a do smlouvy umisťují formulku, kterou když nájemce podepíše, úroků z kauce se vzdává. Podle webu Ulov Domov ale tento dodatek není zákonitě platný a nájemník má i přesto právo úroky ze zaplacené kauce po pronajímateli nemovitosti vymáhat.

Pokud bydlíte v nájmu, možná i vy máte u svého pronajímatele nemalé částky. Může se jednat klidně o 50 000 Kč nebo i více. Důležité je znát svá práva a přihlásit se o ně. Jinak nic nedostanete.

Věděli jste, že můžete požadovat kauci navýšenou o úroky?

Diskuze Vstoupit do diskuze
52 lidí právě čte
Zobrazit další články