Bydlíte v nájmu? Od majitele nemovitosti máte nárok na odměnu až 180 000 Kč. Kdo se neozve, ten nic nedostane

Máte v plánu se stěhovat z nájmu? Jedním z témat, která řešíte, je vratná kauce. Prozradíme vám, jak ji můžete získat zpět a co všechno vám při jejím vrácení náleží.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaká jsou vaše práva a povinnosti při vracení kauce z pronájmu bytu? Kauce slouží jako finanční pojistka pro pronajímatele. Ale co se stane s těmito penězi, když nájem skončí? Vysvětlíme vám, jak správně nakládat s kaucí, aby vše proběhlo hladce a spravedlivě pro obě strany.

Základy kauce při pronájmu bytu

Když pronajímáte byt, vratná kauce slouží jako záruka za splnění nájemcových povinností. Tato částka může být použita pronajímatelem k pokrytí jakýchkoli dluhů vzniklých z nájemního vztahu. Poskytuje pronajímateli jistotu, že pokud byste jako nájemce nesplnili své závazky, například včas neplatili nájemné nebo způsobili škodu na majetku, nebude muset při řešení těchto problémů investovat z vlastní kapsy. Po skončení nájemního vztahu by měla být kauce vrácena, a to i s připočtenými úroky za dobu, kdy byla kauce držena, jak uvádí e15.

Limity a použití kauce

V současné legislativě je stanoveno, že maximální výše kauce, kterou může pronajímatel požadovat, je omezena na trojnásobek měsíčního nájemného. To je výrazná změna ve srovnání s minulostí, kdy mohly být požadavky na kauci výrazně vyšší. Důvodem pro stanovení tohoto limitu byla snaha o zpřístupnění nájemního bydlení širšímu spektru populace, zejména těm, kteří by si nemohli vysoké kauce dovolit. Tato regulace také pomáhá standardizovat praxi na trhu s pronájmy a zajišťuje, že kauce slouží svému účelu bez zbytečného finančního zatížení nájemců.

iV současné době může pronajímatel požadovat kauci ve výši maximálně tří měsíčních nájmů.

Vrácení kauce a úroky

Pronajímatel je zákonem povinen vrátit nespotřebovanou část kauce nájemci na konci nájemního vztahu, a to navýšenou o úroky. Tyto úroky by měly odpovídat obvyklým úrokovým sazbám bankovních úvěrů, pokud nebyla dohodnuta jiná sazba, píše Právní prostor. Smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem může stanovit specifickou úrokovou sazbu, avšak neměla by nijak neúměrně omezovat práva nájemce. Zákaz nepřiměřeného snížení úrokové sazby má zabránit jakémukoli neoprávněnému omezení nájemcových práv.

A o jakých částkách je řeč?

Web Dostupný advokát uvádí výši úroků v rozpětí 4–16 % ročně. Roční úroková sazba se pohybuje okolo 12 %, takže například v situaci, kdy by byla výše kauce stanovena na 150 000 Kč a nájemník by ukončoval nájem po deseti letech, je na majiteli, aby nájemníkovi vrátil kauci 150 000 Kč (za předpokladu, že nájemce nezpůsobil žádné škody a nevznikly mu žádné dluhy za nájem) a 180 000 Kč na úrocích.

Diskuze Vstoupit do diskuze
139 lidí právě čte
Zobrazit další články