Češi, kteří bydlí v nájmu, riskují pokutu až 50 000 Kč. Stačí, že si doma jednou neuklidíte

Hledáte bydlení v pronájmu nebo jste majitelem bytu, který pronajímáte? Víte, že nedávná legislativa přinesla změny do nájemních smluv, které mohou ovlivnit obě strany?

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Co kdybychom vám řekli, že už nějakou dobu existuje důvod být ostražitější než kdy jindy, pokud jde o podpis nájemní smlouvy? Jaké jsou tyto změny a proč by vás mohla čekat smluvní pokuta, pokud některé klíčové aspekty přehlédnete? V následujících řádcích vám odhalíme, co všechno se může skrývat v drobném písmu vaší nové nebo aktuální nájemní smlouvy.

Zavedení smluvní pokuty v nájemních smlouvách

Od července 2020 došlo k významné změně v Novém občanském zákoníku, která umožňuje pronajímatelům a nájemcům zahrnout do nájemních smluv smluvní pokuty. Tato novinka přináší především pronajímatelům možnost lepší ochrany jejich majetku, i když nájemci se mohou obávat zneužití. Dříve byly jakékoliv smluvní pokuty v nájemních smlouvách považovány za neplatné, nyní však mohou být oficiálně součástí smlouvy.

Omezení výše smluvní pokuty

Podle § 2254 Nového občanského zákoníku je možné do nájemní smlouvy začlenit smluvní pokutu, avšak její výše je regulována. Celkový součet smluvní pokuty a vratné kauce nesmí překročit trojnásobek měsíčního nájemného. Tímto je zajištěna ochrana nájemce před příliš vysokými finančními nároky.

České bankovky a mince
iZdroj fotografie: Depositphotos
Na výši smluvní pokuty nemá vliv jen výše nájemného, ale i výše a četnost nájmu ve vratné jistotě.

Příklad aplikace smluvní pokuty

Pokud by například byl měsíční nájem stanoven na 15 000 Kč, pronajímatel může vyžadovat kauci ve výši dvou nájmů (30 000 Kč) a smlouvat o smluvní pokutě ve výši jednoho nájmu (15 000 Kč). Tím je zajištěno, že výsledná potenciální finanční zátěž nebude pro nájemce nepřiměřeně vysoká.

Účel smluvní pokuty

Smluvní pokuta slouží jako nástroj pro pronajímatele k řešení situací, které nejsou pokryty vratnou kaucí, jako jsou například nedoplatky na energiích nebo nájemném či škody způsobené nájemcem. Kauce má pokrýt fyzické škody na majetku, zatímco smluvní pokuta se vztahuje na další porušení nájemní smlouvy.

Nájemníkovy povinnosti

Nájemník má v rámci nájmu řadu povinností, včetně včasného placení nájemného, užívání bytu v souladu se smlouvou, údržby a drobných oprav, nahrazení škod nebo dodržování domovního řádu. Porušení těchto povinností může vést k uložení smluvní pokuty. Tato změna v občanském zákoníku tak přináší pronajímatelům dodatečnou možnost, jak chránit svůj majetek a zároveň motivovat nájemce k dodržování smlouvy.

Diskuze Vstoupit do diskuze
107 lidí právě čte
Zobrazit další články