Majitelům domů hrozí pokuta až 400 000 Kč, stačí zanedbat jeden dokument. Jste si jistí, že máte všechno v pořádku?

Jste si vědomi povinností spojených s vlastnictvím nemovitosti? Zjistěte, jak předejít finančním sankcím a zajistit, aby vaše nemovitost byla v souladu se stavebními předpisy.

i Zdroj fotografie: Pohled 111 / Creative Commons / CC BY-SA
                   

S úderem nového roku 2024 nastoupil na scénu nový stavební zákon, který klade zásadní požadavky na dokumentaci stavu vaší nemovitosti. Pokud nechcete riskovat pokutu až 400 000 Kč, je načase, abych vás seznámila s tím, co nová regulace znamená pro vás a vaši nemovitost.

Nový stavební zákon

Tento zákon vstoupil v platnost 1. ledna 2024 a pro vlastníky staveb znamená jediné: musí mít připravenou a aktualizovanou stavební dokumentaci, která přesně odpovídá současnému stavu jejich nemovitosti. Tento požadavek přichází v reakci na častou praxi, kdy se v průběhu let objevily na nemovitostech různé změny – od přistavěných balkonů a teras po přesunuté stěny – které nebyly řádně zdokumentovány. Nově zavedená regulace má za cíl tuto situaci napravit a zajistit, aby všechny stavební úpravy byly oficiálně zaznamenány a schváleny.

Soudní kladívko na bankovkách iZdroj fotografie: Depositphotos
Vlastníci, jejichž nemovitosti nejsou v souladu s novými požadavky, čelí riziku vysokých finančních sankcí.

Důsledky pro majitele nemovitostí

Majitelé nemovitostí, kteří se nepřizpůsobí aktuálním legislativním požadavkům, se mohou potýkat s nebezpečím vysokých finančních sankcí. Stavební úřady jsou nyní vybaveny pravomocí uložit pokuty v maximální výši až 400 000 Kč v případě, že vlastníci nesplní tento specifický zákonný požadavek. Tato situace představuje značné finanční břemeno, které je navrženo tak, aby podnítilo vlastníky k okamžitému a efektivnímu přizpůsobení se pravidlům a normám, které byly nově stanoveny. Cílem je motivovat k rychlé akci a zajistit, aby všechny nemovitosti byly v plném souladu s platnými stavebními předpisy.

Co to znamená v praxi?

Jak uvádí Hypoindex, pro běžného občana to znamená, že je nutné se postarat o vypracování takzvaného pasportu stavby. Tento dokument slouží jako důkaz o shodě aktuálního stavu nemovitosti s platnými zákony a předpisy. Upozorňujeme, že pasport stavby je zvláště důležitý v případech, kdy originální projektová dokumentace není dostupná – buď kvůli její ztrátě, nebo protože již neodráží skutečný stav stavby. Vytvoření pasportu stavby tak představuje klíčový krok k zajištění, že nemovitost splňuje všechny aktuální stavební normy a předpisy.

Diskuze Vstoupit do diskuze
80 lidí právě čte
Zobrazit další články