Dům zapuštěný v krajinné tradici: Architektura domu na Slovensku
adbz.cz » Architektura » Syntéza tradice a moderny: Dům zaručující pohodlné bydlení ve slovenské krajině

Syntéza tradice a moderny: Dům zaručující pohodlné bydlení ve slovenské krajině

Dům, který kombinuje tradiční prvky slovenské architektury s moderními standardy pohodlného bydlení. Organické začlenění do krajiny, využití tradičních materiálů a efektivní stavební technologie tvoří harmonický celek odpovídající očekávání klienta.

Členitý dům
Zdroj fotografie: Tiskové materiály A.LT Architekti, fotograf Tomáš Rasl

Architekti se zaměřili na vytvoření domu, který organicky zapadá do okolní krajiny, čerpajíce inspiraci z tradiční regionální architektury. Zároveň však kladli důraz na splnění moderních standardů pro pohodlné bydlení a rekreaci, což bylo v souladu s požadavky klienta.

Rozdělení do praktických bloků

Architektonický návrh vychází z typického lidového domu na severu Slovenska, který je charakteristický pro odlehlé osady tohoto regionu. Rozsáhlý stavební plán byl rozdělen do tří stejně velkých objemů, přičemž dva z nich jsou umístěny na kamenném soklu.

Kamenný sokl nejen definuje soukromou exteriérovou zónu, ale také pomáhá vyrovnat strmý svah kolem domu. Umístění domů blízko sebe umožňuje vytvoření meziprostorů, které poskytují bezpečné a soukromé prostory v kontrastu s volnou krajinou, jak uvádí web ArchDaily. Využívání tradičních stavebních materiálů, jako jsou dřevo, kámen a keramika, navazuje na historický kontext regionu.

Beton, kámen, keramika a dřevo

Stavební konstrukce kombinuje zděnou technologii s betonovými tvárnicemi a železobetonovými patkami. Podlahová konstrukce zahrnuje trámy s hliněnými panely. Střecha je postavena na dřevěných vazníkách a pokryta keramickými taškami. Obvodové stěny zdobí smrkový obklad v šedé barvě, zatímco spodní sokl je obložen místním přírodním pískovcem. Tepelné čerpadlo z podzemního zdroje slouží k vytápění objektu. Interiérové povrchy zahrnují dubové podlahy, leštěné betonové podlahy a stropy z drtěného smrku.

Celkově lze konstatovat, že tento dům spojuje tradiční prvky s moderními technologiemi, vytvářející tak harmonický celek. Architektonická rovnováha mezi okolím a moderním bydlením je patrná a celkový dojem odpovídá očekávání klienta.

Architekti:A.LT Architekti
Realizace:2010
Lokalita:Orava, Slovensko